01/04/2020 10:50        

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung (SEB) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian: 08h30 ngày 20 tháng 04 năm 2020.
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty tại số 10 Lam Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa.
3. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần SEB hoặc người được Cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.
4. Ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHCĐ: Ngày 17 tháng 03 năm 2020
5. Thời gian đăng ký tham dự: Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty bằng đường bưu điện hoặc fax trước 17h ngày 15/04/2020 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung - số 10 Lam Sơn, phường Phước Hòa, TP Nha Trang; tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại: (0258) 3878.092 Fax: (0258) 3878. 093

6. Nội dung Đại hội: Theo chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
7. Giấy tờ liên quan : Các Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội, vui lòng mang theo giấy CMND, hộ chiếu hoặc sổ chứng nhận cổ phần để đăng ký tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
8. Các vấn đề khác:
- Gửi kèm thông báo cho Cổ đông bao gồm: Chương trình đại hội; Giấy đăng ký hoặc ủy quyền dự họp; Mẫu giấy đề nghị bổ sung chương trình đại hội.
- Các tài liệu khác phục vụ kỳ họp sẽ được gửi trực tiếp cho các cổ đông trước giờ khai mạc đại hội. Quý Cổ đông có thể tham khảo thêm thông tin hoặc tải tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ bên dưới.

Ghi chú:
Trước tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, để tạo điều kiện cho Công ty có thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo đúng thời gian quy định, đảm bảo các quy định của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đề nghị Quý cổ đông hợp tác thực hiện:
1/ Cổ đông/nhóm cổ đông nên ủy quyền cho một người đại diện tham dự để hạn chế số lượng người tham dự Đại hội. Hoặc ủy quyền cho các TV HĐQT hoặc Tổng giám đốc Công ty.
2/ Cổ đông khi tham dự Đại hội phải có tình trạng sức khỏe tốt (không ho, sốt, khó thở, tiếp xúc gần với người nhiễm hoặc nghi nhiễm), kê khai y tế và cam kết không có yếu tố dịch tễ của COVID-19, đồng thời tuân thủ các quy định của Ban tổ chức Đại hội về phòng chống dịch COVID-19.
3/ Để đảm bảo an toàn cho cổ đông tham dự Đại hội, Công ty triển khai bố trí chỗ ngồi đảm bảo khoảng cách 2m giữa các cổ đông và kết nối nhiều phòng họp (dưới 20 người/phòng) nên đề nghị cổ đông điền đầy đủ thông tin và gửi giấy xác nhận dự họp hoặc ủy quyền tham dự trước 17h00 ngày 15/04/2020.

Trân trọng thông báo./.

Download tài liệu:
chuong trinh dai hoi.pdf
giay dang ky du hop hoac uy quyen.pdf
giay de nghi bo sung chuong trinh dh.pdf
hdqt 20200330.40 - tb - moi hop dhdcd 2020.pdf
 
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 25/10/2021
Sản lượng (kWh)
Ngày 564 610
Tháng 13 248 110
Năm 108 130 630

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 21
Tháng 321
Năm 1 097
Hình ảnh
Liên kết web