06/07/2020 16:20        

Giới thiệu chung

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
MIEN TRUNG PID JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở: Số 10 Lam Sơn, phường Phước Hòa, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Tel: 0583. 878.092                            Fax: 0583.878.093
Website: www.mientrungpid.com.vn                   Email: mientrungpid@gmail.com
Vốn điều lệ: 200.000.000.000 VNĐ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: ÔNG ĐINH QUANG CHIẾN

TỔNG GIÁM ĐỐC: ÔNG NGUYỄN HOÀI NAM - ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

Các cổ đông sáng lập: Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (trước đây là Công ty Điện lực 3), Tổng Công ty Sông Đà, Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco (trước đây là Công ty SXKD XNK Bình Minh).

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH:

-         Sản xuất và kinh doanh điện

-         Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, công trình điện.

-         Kinh doanh bất động sản.

-         Nhà nghỉ có kinh doanh du lịch và Văn phòng cho thuê.

-         Lắp đặt các cấu kiện bê tông, kết cấu thép và các thiết bị điện nước.

-         Sản xuất và mua bán vật liệu xây dựng, thiết bị xây dựng.

-         Khai thác, chế biến và mua bán khoáng sản.

-         Hướng dẫn và đào tạo đội ngũ vận hành Nhà máy thủy điện.

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐANG QUẢN LÝ VẬN HÀNH:

Nhà máy thủy điện Ea krông Rou, công suất lắp máy 28MW, sản lượng điện hàng năm 111 triệu kwh.

Địa chỉ: Xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

CÔNG TY CON:

Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom quản lý vận hành Nhà máy thủy điện Trà Xom, công suất lắp máy 20MW, sản lượng điện hàng năm 85,64 triệu kwh.

Địa chỉ: Xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

 
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 20/07/2024
Sản lượng (kWh)
Ngày 106 936
Tháng 1 832 334
Năm 38 980 420

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 1
Tháng 94
Năm 351
Hình ảnh
Liên kết web