28/03/2016 10:04        

Thiếu hụt lượng mưa trong 3 năm liên tục gây hạn hán, thiếu nước tại tỉnh Khánh Hòa

Liên tục trong 3 năm qua mà cụ thể là bắt đầu từ mùa mưa năm 2013 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thiếu hụt lượng mưa lớn so với trung bình nhiều năm (TBNN) dẫn đến tình trạng hạn hán thiếu nước nghiêm trọng hiện nay.
Từ mùa mưa năm 2013 các nơi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đều thiếu hụt lượng mưa so với TBNN cùng kỳ từ 80 - 280mm. Bước sang năm 2014 tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đón nhận một năm với lượng mưa thấp kỷ lục, tất cả các trạm đều thiếu hụt từ 400 -800mm, trong đó 3 trạm Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và Đồng Trăng thiếu hụt từ 600 đến hơn 800mm, thiếu hụt từ 39 - 46%, gần một nửa so với TBNN. Trong đó tại địa bàn huyện Khánh Sơn ghi nhận lượng mưa thấp nhất trong 30 năm, kể từ năm 1985 trở lại đây.
Trong năm 2015 khu vực đồng bằng ven biển tình hình mưa có được cải thiện, lượng mưa đạt xấp xỉ trên TBNN, nhưng các khu vực trung du và vùng núi phía tây tỉnh lượng mưa vẫn thiếu hụt với lượng lớn từ 250 - 500mm, trong đó huyện miền núi Khánh Sơn vẫn là nơi có lượng mưa thiếu hụt nhiều nhất thiếu đến 522mm. (Hình 1)
Như vậy trong ba năm liên tục lượng mưa toàn tỉnh thiếu hụt lượng mưa từ 400mm đến trên 1400mm. Đây là lượng thiếu hụt rất lớn gần bằng lượng mưa của cả một năm. Đặc biệt ở các trạm trung du và vùng núi phía tây tỉnh, nơi thượng nguồn và là lưu vực chính của các con sông trong tỉnh lượng thiếu hụt là rất lớn dẫn đến thiếu hụt nước và dòng chảy hiện nay.
Trong hai tháng đầu năm 2016 toàn tỉnh tiếp tục ít mưa, lượng thiếu hụt lên đến 50 - 80% so với TBNN. Hiện nay do tình trạng thiếu mưa kéo dài, mực nước trên các sông suối đang xuống rất thấp, theo số liệu mới nhấtlượng dòng chảy trên sông Cái Nha Trang đang thấp hơn 90% so với TBNN cùng kỳ dẫn đến nguồn cung cấp nước phục vụ tưới tiêu, sinh hoạt đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Dự báo trong các tháng tiếp theo của mùa khô do chịu ảnh hưởng của hiện tượng El nino mạnh nên lượng mưa có khả năng thấp hơn TBNN cùng kỳ nên tình hình hạn hán, thiếu nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường./.

Trần Thị Thanh Hiền-Đài Khí tượng Thủy văn Nam trung bộ.
 
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 21/06/2024
Sản lượng (kWh)
Ngày 162 863
Tháng 3 410 333
Năm 35 837 907

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 0
Tháng 173
Năm 240
Hình ảnh
Liên kết web