06/07/2020 16:27        

LĨNH VỰC KINH DOANH

CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH CỦA CÔNG TY

1.  Sản xuất và Kinh doanh điện;

2.  Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, công trình điện;

3.  Khai thác, chế biến và mua bán khoáng sản;

4.  Kinh doanh bất động sản;

5.  Nhà nghỉ có kinh doanh du lịch và văn phòng cho thuê;

6.  Lắp đặt các cấu kiện bêtông, kết cấu thép, các thiết bị điện nước;

7.  Sản xuất và mua, bán vật liệu xây dựng, thiết bị xây dựng;

8.  Hướng dẫn, đào tạo thực tế đội ngũ vận hành nhà máy thuỷ điện. 

*  Đơn vị sản xuất trực thuộc (Nhà máy Thủy điện Ea Krông Rou):

-   Giấy chứng nhận đầu tư số: 371 210 00 136

-   Chứng nhận lần đầu: ngày 24.12.2008

-   Nơi cấp: UBND tỉnh Khánh Hòa

-   Nhà đầu tư: Công ty Cp Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung

-   Tên dự án: Dự án Thủy điện Ea Krông Rou

-   Hình thức đầu tư: B.O.O

-   Địa điểm thực hiện dự án: Tại các xã Ninh Tây, Ninh Sim, Ninh Xuân, Ninh Bình, Ninh Phụng thuộc huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

-   Diện tích đất sử dụng: 4.027.256,50 m2.

-   Thời gian thực hiện dự án: 50 (năm mươi) năm.

-   Khởi công xây dựng: ngày 11 tháng 03 năm 2003.

-   Phát điện: Tổ máy 1 ngày 10.05.2007; Tổ máy 2 ngày 05.06.2007.

-   Khánh thành công trình: ngày 01.08.2007.

-   Các ưu đãi của dự án: Theo Nghị định số 142/2005/NĐ-CP; 44/2008/NĐ-CP; 24/2007/NĐ-CP; 149/2005/NĐ-CP.

-   Công suất lắp máy: 28 MW; Điện lượng trung bình năm: 110,73 triệu kWh.

-   Tổng mức đầu tư được duyệt: 482 tỷ đồng.

-   Giá trị quyết toán công trình: 401,526 tỷ đồng.

Nhà máy hiện là đơn vị sản xuất kinh doanh chính của Công ty.

 
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 21/06/2024
Sản lượng (kWh)
Ngày 162 863
Tháng 3 410 333
Năm 35 837 907

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 0
Tháng 173
Năm 240
Hình ảnh
Liên kết web