12/03/2018 11:10        

CÔNG BỐ THÔNG TIN BCTC HN NĂM 2017

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung kính gửi quý cổ đông và nhà đầu tư Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017.

Download tài liệu:
bctc hn 2017.pdf
 
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 28/03/2023
Sản lượng (kWh)
Ngày 535 241
Tháng 10 683 669
Năm 44 174 999

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 0
Tháng 0
Năm 90
Hình ảnh
Liên kết web