29/01/2018 14:39        

CÔNG BỐ THÔNG TIN BCTC HỢP NHẤT QUÝ 4/2017

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung kính gửi quý cổ đông và nhà đầu tư Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2017.

Download tài liệu:
bctc hn q4.2017.pdf
 
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 28/11/2022
Sản lượng (kWh)
Ngày 640 340
Tháng 17 397 100
Năm 173 678 450

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 0
Tháng 261
Năm 2 160
Hình ảnh
Liên kết web