23/11/2015 15:54        

CBTT: Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2/2014

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung kính gửi quý cổ đông và nhà đầu tư BCTC công ty mẹ Q2/2014

Chi tiết xem file đính kèm.

Download tài liệu:
bctc cty me q2 2014.pdf
 
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 28/02/2024
Sản lượng (kWh)
Ngày 236 261
Tháng 6 194 144
Năm 15 269 707

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 0
Tháng 5
Năm 10
Hình ảnh
Liên kết web