23/11/2015 10:03        

CBTT: Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2013

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung kính gửi quý cổ đông và nhà đầu tư BCTC Công ty mẹ năm 2013.

Chi tiết xem file đính kèm.

Download tài liệu:
bctc cty me nam 2013.pdf
 
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 23/05/2024
Sản lượng (kWh)
Ngày 155 806
Tháng 3 431 471
Năm 31 212 909

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 0
Tháng 49
Năm 63
Hình ảnh
Liên kết web