23/11/2015 10:02        

CBTT: Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4/2013

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung kính gửi quý cổ đông và nhà đầu tư BCTC Công ty mẹ quý 4/2013.

Chi tiết xem file đính kèm.

Download tài liệu:
bctc cty me q4.2013.pdf
 
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 23/05/2024
Sản lượng (kWh)
Ngày 155 806
Tháng 3 431 471
Năm 31 212 909

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 0
Tháng 49
Năm 63
Hình ảnh
Liên kết web