20/11/2015 15:48        

CBTT: Báo cáo tài chính quý 4/2012 và Báo cáo tài chính năm 2012

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung kính gửi quý cổ đông và nhà đầu tư BCTC Q4/2012 và BCTC năm 2012.

Chi tiết xem file đính kèm.

Download tài liệu:
bctc q4.2012.pdf
bctc nam 2012.pdf
 
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 21/06/2024
Sản lượng (kWh)
Ngày 162 863
Tháng 3 410 333
Năm 35 837 907

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 0
Tháng 173
Năm 240
Hình ảnh
Liên kết web