© CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Chịu trách nhiệm chính:                         
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa
Tel:  (84-0258) 3878092  / Fax: (84-058) 3878093 - Email: mientrungpid@gmail.com
Số lượt truy cập: 697472
Hình ảnh
Liên kết web
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 28/09/2020
Sản lượng (kWh)
Ngày 315 870
Tháng 9 816 440
Năm 76 979 474

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 0
Tháng 114
Năm 559