22/09/2022 09:01        

Hội nghị tuyên truyền ứng phó thiên tai và diễn tập cứu nạn cứu hộ cho nhân dân vùng hạ du NMTĐ Eakrông Rou năm 2022

Nhằm tuyên truyền cảnh báo cho nhân dân nắm được các tình huống vận hành của nhà máy và hồ chứa nước thủy điện Eakrông Rou, tập huấn các kỹ năng cứu nạn cứu hộ đảm bảo an toàn cho nhân dân trong mùa mưa bão. Ngày 15/09/2022, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung là đơn vị đầu tư và quản lý vận hành nhà máy thủy điện Ea Krông Rou, đã phối hợp với UBND xã Ninh Tây và UBND xã Ninh Sim (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) tổ chức “Hội nghị tuyên truyền ứng phó thiên tai và diễn tập cứu nạn cứu hộ cho nhân dân vùng hạ du NMTĐ EaKrông Rou”.

Tại Hội nghị Công ty đã tập trung tuyên truyền về các thông số kỹ thuật của công trình hồ, đập; phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Ea Krông Rou, cụ thể về đường chỉ giới vùng không được xâm phạm, đường chỉ giới vùng phụ cận bảo vệ đập, các hành vi bị cấm trong phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập, các hành vi bị cấm trong vùng lòng hồ và hành lang bảo vệ hồ chứa, các hành vi bị cấm trong phạm vi bảo vệ hành lang thoát lũ...

Ông Phạm Quốc Tú – Phó Quản đốc Nhà máy Tuyên truyền ứng phó thiên tai và diễn tập cứu nạn cứu hộ cho nhân dân vùng hạ du NMTĐ EaKrông Rou

Ông Phạm Quốc Tú – Phó Quản đốc Nhà máy Tuyên truyền ứng phó thiên tai và diễn tập cứu nạn cứu hộ cho nhân dân vùng hạ du NMTĐ EaKrông Rou

Đối với Phương án phòng, chống lũ lụt vùng hạ du đập, Công ty phân tích, làm rõ về hiệu lệnh thông báo xả lũ tại đập tràn, các vị trí đặt cảnh báo các tình huống cơ bản và giải pháp xử lý để phòng, tránh lũ, giới thiệu các vị trí sơ tán người và tài sản khi có tình huống ngập lụt xảy ra, các vùng bị ảnh hưởng khi công trình xả lũ với lưu lượng lớn.

Hướng dẫn người dân các kỹ năng cứu nạn cứu hộ và những lưu ý đối với nhân dân sống dọc theo dòng chảy hạ lưu, giúp chủ động phòng tránh lũ, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mưa, lũ gây ra.

Ảnh Người dân tham gia hội nghị Tuyên truyền ứng phó thiên tai và diễn tập cứu nạn cứu hộ cho nhân dân vùng hạ du NMTĐ EaKrông Rou năm 2022”

Ảnh Người dân tham gia hội nghị Tuyên truyền ứng phó thiên tai và diễn tập cứu nạn cứu hộ cho nhân dân vùng hạ du NMTĐ EaKrông Rou năm 2022”

 
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 21/06/2024
Sản lượng (kWh)
Ngày 162 863
Tháng 3 410 333
Năm 35 837 907

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 0
Tháng 173
Năm 240
Hình ảnh
Liên kết web