01/10/2020 09:18        

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền “Ứng phó thiên tai – An toàn đập năm 2020”

Nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc thực hiện ứng phó thiên tai, đảm bảo an toàn đập trong mùa mưa lũ năm 2020. Ngày 25/09/2020, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung, đơn vị đầu tư và quản lý vận hành nhà máy thủy điện Ea Krông Rou, đã phối hợp với UBND xã Ninh Tây tổ chức hội nghị “Ứng phó thiên tai – An toàn đập năm 2020” với sự tham gia của người dân vùng hạ du đập thủy điện Ea Krông Rou.

Tại Hội nghị Công ty đã tập trung tuyên truyền về các thông số kỹ thuật của công trình hồ, đập; phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Ea Krông Rou, cụ thể về đường chỉ giới vùng không được xâm phạm, đường chỉ giới vùng phụ cận bảo vệ đập, các hành vi bị cấm trong phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập, các hành vi bị cấm trong vùng lòng hồ và hành lang bảo vệ hồ chứa, các hành vi bị cấm trong phạm vi bảo vệ hành lang thoát lũ...

Ông Phạm Quốc Tú – Phó Quản đốc Nhà máy tuyên truyền công tác Ứng phó thiên tai – đảm bảo an toàn vùng hạ du NMTĐ cho người dân địa phương

Đối với Phương án phòng, chống lũ lụt vùng hạ du đập, Công ty phân tích, làm rõ về hiệu lệnh thông báo xả lũ tại đập tràn, các vị trí đặt hệ thống trạm cảnh báo bằng loa, các tình huống cơ bản và giải pháp xử lý để phòng, tránh lũ, giới thiệu các vị trí sơ tán người và tài sản khi có tình huống ngập lụt xảy ra, các vùng bị ảnh hưởng khi công trình xả lũ với lưu lượng lớn.

Công ty cũng phổ biến, quán triệt về các hành vi bị xử phạt và mức phạt trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện.

Ảnh Người dân tham gia hội nghị “Ứng phó thiên tai – An toàn đập năm 2020”

Đây là hoạt động thường niên của Công ty, mang tính thiết thực nhằm để tuyên truyền rộng rãi cho người dân vùng hạ du đập thủy điện biết và chủ động phòng tránh lũ, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mưa, lũ gây ra.

 
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 21/06/2024
Sản lượng (kWh)
Ngày 162 863
Tháng 3 410 333
Năm 35 837 907

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 0
Tháng 173
Năm 240
Hình ảnh
Liên kết web