17/04/2020 16:17        

Công bố thông tin BCTC Công ty mẹ quý 1/2020

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung kính gửi quý cổ đông và nhà đầu tư Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1/2020.

Download tài liệu: BCTC công ty mẹ quý 1/2020

 
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 19/10/2020
Sản lượng (kWh)
Ngày 617 850
Tháng 9 831 080
Năm 87 442 084

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 45
Tháng 330
Năm 889
Hình ảnh
Liên kết web