21/01/2020 16:07        

Công bố thông tin BCTC hợp nhất quý 4/2019

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung kính gửi quý cổ đông và nhà đầu tư Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2019.

Download tài liệu:
bctc hn q4.2019.pdf
 
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 30/09/2020
Sản lượng (kWh)
Ngày 316 860
Tháng 10 447 970
Năm 77 611 004

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 0
Tháng 114
Năm 559
Hình ảnh
Liên kết web