21/02/2023 15:46        

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung tổ chức Hội nghị NLĐ và Đối thoại định kỳ năm 2023

     Ngày 17/02/2023, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung tổ chức Hội nghị Người lao động và đối thoại định kỳ năm 2023. Quá trình tổ chức hội nghị diễn ra đảm bảo dân chủ, đúng trình tự, nội dung. Hội nghị đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

     Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung quan trọng: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tình hình hoạt động của BCH Công đoàn năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. Việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế và cam kết thỏa thuận tại nơi làm việc; việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan tới quyền, lợi ích của người lao động.

     Hội nghị là dịp sinh hoạt sâu rộng, là dịp để người sử dụng lao động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được hiểu, tham gia ý kiến, quyết định và giám sát những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Thông qua hội nghị xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo ổn định đời sống xã hội của người lao động Công ty trong những năm tiếp theo./.

 
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 21/06/2024
Sản lượng (kWh)
Ngày 162 863
Tháng 3 410 333
Năm 35 837 907

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 0
Tháng 173
Năm 240
Hình ảnh
Liên kết web