20/11/2017 09:34        

UBND tỉnh Khánh hòa thống nhất chủ trương đầu tư nhà máy điện mặt trời EA Krong Rou

Công ty CP đầu tư và phát triển điện miền Trung đã đề nghị UBND tỉnh Khánh hòa cho phép chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời tại khu đất nhà máy thủy điện Ea Krong Rou. Nhà máy điện mặt trời sẽ xây dựng có qui mô khỏang 8 MWp trên diện tích 9 ha.
Ngày 15.11.2017, tại trụ sở UBND tỉnh Khánh hòa đã tổ chức cuộc họp với các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư liên quan về kết quả khảo sát thực địa và đề xuất địa điểm đầu tư một số dự án nhà máy điện mặt trời tại địa bàn Khánh hòa. Tại cuộc họp, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã báo cáo kết quả khảo sát địa điểm đề xuất đầu tư một số dự án điện mặt trời, gồm: Dự án Điện mặt trời Ninh Tân tại thôn Bắc, xã Ninh Tân (Ninh Hòa); Nhà máy điện mặt trời 50MW hồ Hoa Sơn tại xã Vạn Phước (Vạn Ninh); Khu nông nghiệp và dược liệu công nghệ cao kết hợp với năng lượng mặt trời tại xã Diên Sơn (Diên Khánh); Nhà máy điện mặt trời Thuận Phước tại thôn Suối Sâu, xã Ninh Tân; Nhà máy điện mặt trời kết hợp nông nghiệp Ninh Tân; Nhà máy điện mặt trời Ea Krong Rou tại Buôn Đun, xã Ninh Tây; Nhà máy điện mặt trời Ninh Sim tại xã Ninh Sim và Ninh Xuân. Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư còn báo cáo việc thẩm định đề xuất đầu tư Dự án Nhà máy điện mặt trời Solar Kiều Thi Khánh Hòa của Công ty TNHH Solar Kiều Thi tại thôn Tân Lập, xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm với công suất thiết kế 50MW. Theo kết quả khảo sát, hầu hết các địa điểm được đề xuất đầu tư nhà máy điện mặt trời đều là đất sản xuất nông nghiệp, chủ yếu trồng mía, lúa nước, keo, bạch đàn... không phù hợp để đầu tư dự án (trừ dự án Nhà máy điện mặt trời Ea Krong Rou tại Buôn Đun, xã Ninh Tây).
Kết luận cuộc họp, ông Lê Đức Vinh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, địa phương và các chủ đầu tư rà soát, kiểm tra kế hoạch, quy hoạch, hiệu quả sử dụng đất của những địa điểm được đề xuất thực hiện dự án; đồng thời xác định các diện tích đất khô cằn, không thể sản xuất nông nghiệp để đề xuất địa điểm xây dựng nhà máy điện mặt trời cho phù hợp; xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường về an toàn hồ đập... Riêng Dự án Nhà máy điện mặt trời Ea Krong Rou, ông Lê Đức Vinh thống nhất chủ trương đầu tư.
mientrungpid
 
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 28/03/2023
Sản lượng (kWh)
Ngày 535 241
Tháng 10 683 669
Năm 44 174 999

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 0
Tháng 0
Năm 90
Hình ảnh
Liên kết web