13/08/2015 16:01        

Thiết kế chi tiết thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Theo đó, bên bán điện là tất cả các nhà máy điện có công suất trên 30 MW bắt buộc phải tham gia thị trường điện. Các nhà máy thủy điện có công suất từ 30 MW được phép lựa chọn tham gia thị trường khi đáp ứng đủ các điều kiện về cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, các nhà máy điện BOT và nhà máy thủy điện đa mục tiêu tham gia chào giá trực tiếp hoặc gián tiếp. Các nguồn điện nhập khẩu, các nhà máy điện sử dụng năng lượng gió, mặt trời, địa nhiệt, các nhà máy thủy điện từ 30 MW trở xuống không tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

Còn bên mua điện, sẽ khác với thị trường phát điện cạnh tranh chỉ có một đơn vị mua buôn duy nhất, thị trường bán buôn điện cạnh tranh có nhiều đơn vị mua điện trên thị trường, bao gồm: 05 tổng công ty điện lực; khách hàng lớn có đủ điều kiện; đơn vị mua buôn mới và Công ty Mua bán điện.

Kế hoạch thực hiện thị trường bán buôn điện cạnh tranh được hình thành và phát triển theo các giai đoạn: Giai đoạn chuẩn bị (đến hết năm 2015); Giai đoạn 1 (năm 2016) vận hành thí điểm bước 1 thị trường bán buôn điện cạnh tranh (tính toán mô phỏng trên giấy, không thanh toán thực); giai đoạn 2 (2017 - 2018) vận hành thí điểm bước 2 thị trường bán buôn điện cạnh tranh; giai đoạn 3 (từ năm 2019) vận hành chính thức thị trường bán buôn điện cạnh tranh hoàn chỉnh.

----- Theo cpc.vn
 
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 21/06/2024
Sản lượng (kWh)
Ngày 162 863
Tháng 3 410 333
Năm 35 837 907

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 0
Tháng 173
Năm 240
Hình ảnh
Liên kết web