Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
Một số Website đối tác chính và liên quan
Sản lượng(kWh)
   Ngày: 0
   Tháng:3 303 890
   Năm:106 653 000
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 125
   Tháng: 224
   Năm: 906
Online: 18
Lũy kế: 755382
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa