Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
Xem thông tin theo:
Tháng / năm
NgàySản lượng (kWh)
19/01/2019 315 700
18/01/2019 313 740
17/01/2019 313 060
16/01/2019 315 580
15/01/2019 314 240
14/01/2019 312 450
13/01/2019 157 020
12/01/2019 316 420
11/01/2019 319 680
10/01/2019 313 390
09/01/2019 317 110
08/01/2019 300 030
07/01/2019 316 520
06/01/2019 2 250
05/01/2019 555 940
04/01/2019 626 570
03/01/2019 628 740
02/01/2019 627 540
01/01/2019 622 110
Tổng sản lượng tháng: 6 988 090 (kWh)
Tổng sản lượng năm:  6 988 090 (kWh)
Sản lượng(kWh)
   Ngày: 315 700
   Tháng:6 988 090
   Năm:6 988 090
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 33
   Năm: 33
Online: 12
Lũy kế: 789204
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa