Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
Xem thông tin theo:
Tháng / năm
NgàySản lượng (kWh)
26/05/2019 311 360
25/05/2019 399 320
24/05/2019 432 980
23/05/2019 409 700
22/05/2019 404 910
21/05/2019 428 250
20/05/2019 442 930
19/05/2019 158 090
18/05/2019 266 050
17/05/2019 312 600
16/05/2019 308 360
15/05/2019 314 030
14/05/2019 309 950
13/05/2019 309 050
12/05/2019 152 960
11/05/2019 312 020
10/05/2019 314 320
09/05/2019 314 190
08/05/2019 297 310
07/05/2019 230 050
06/05/2019 309 110
05/05/2019 154 300
04/05/2019 317 460
03/05/2019 315 900
02/05/2019 302 840
01/05/2019 306 300
Tổng sản lượng tháng: 8 134 340 (kWh)
Tổng sản lượng năm:  43 860 340 (kWh)
Sản lượng(kWh)
   Ngày: 311 360
   Tháng:8 134 340
   Năm:43 860 340
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 156
   Năm: 244
Online: 46
Lũy kế: 859382
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa