Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
Xem thông tin theo:
Tháng / năm
NgàySản lượng (kWh)
20/01/2018 410 900
19/01/2018 656 620
18/01/2018 658 540
17/01/2018 658 250
16/01/2018 658 810
15/01/2018 658 130
14/01/2018 657 340
13/01/2018 659 760
12/01/2018 656 080
11/01/2018 603 270
10/01/2018 601 580
09/01/2018 656 860
08/01/2018 643 210
07/01/2018 674 870
06/01/2018 657 090
05/01/2018 660 600
04/01/2018 659 010
03/01/2018 653 060
02/01/2018 657 300
01/01/2018 656 600
Tổng sản lượng tháng: 12 797 880 (kWh)
Tổng sản lượng năm:  12 797 880 (kWh)
Sản lượng(kWh)
   Ngày: 410 900
   Tháng:12 797 880
   Năm:12 797 880
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 0
Online: 18
Lũy kế: 570004
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa