Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
Xem thông tin theo:
Tháng / năm
NgàySản lượng (kWh)
18/09/2019 0
17/09/2019 0
16/09/2019 0
15/09/2019 0
14/09/2019 0
13/09/2019 0
12/09/2019 0
11/09/2019 0
10/09/2019 0
09/09/2019 21 690
08/09/2019 0
07/09/2019 0
06/09/2019 0
04/09/2019 0
03/09/2019 0
02/09/2019 0
01/09/2019 0
Tổng sản lượng tháng: 21 690 (kWh)
Tổng sản lượng năm:  74 055 720 (kWh)
Sản lượng(kWh)
   Ngày: 0
   Tháng: 21 690
   Năm:74 055 720
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 3
   Tháng: 238
   Năm: 572
Online: 25
Lũy kế: 926486
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa