Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
Xem thông tin theo:
Tháng / năm
NgàySản lượng (kWh)
22/04/2018 0
21/04/2018 398 520
20/04/2018 400 750
19/04/2018 398 300
18/04/2018 399 900
17/04/2018 399 150
16/04/2018 393 000
15/04/2018 0
14/04/2018 274 130
13/04/2018 272 920
12/04/2018 268 510
11/04/2018 272 450
10/04/2018 274 970
09/04/2018 267 060
08/04/2018 0
07/04/2018 275 680
06/04/2018 270 590
05/04/2018 360 950
04/04/2018 209 000
03/04/2018 157 900
02/04/2018 156 340
01/04/2018 0
Tổng sản lượng tháng: 5 450 120 (kWh)
Tổng sản lượng năm:  57 396 100 (kWh)
Sản lượng(kWh)
   Ngày: 0
   Tháng:5 450 120
   Năm:57 396 100
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 32
Online: 9
Lũy kế: 630348
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa