Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
Xem thông tin theo:
Tháng / năm
NgàySản lượng (kWh)
19/10/2018 99 940
18/10/2018 98 760
17/10/2018 99 290
16/10/2018 189 370
15/10/2018 321 100
14/10/2018 318 470
13/10/2018 317 820
12/10/2018 318 070
11/10/2018 316 220
10/10/2018 319 110
09/10/2018 318 300
08/10/2018 318 750
07/10/2018 324 300
06/10/2018 325 340
05/10/2018 324 100
04/10/2018 324 220
03/10/2018 322 020
02/10/2018 320 910
01/10/2018 325 080
Tổng sản lượng tháng: 5 301 170 (kWh)
Tổng sản lượng năm:  102 932 200 (kWh)
Sản lượng(kWh)
   Ngày: 99 940
   Tháng:5 301 170
   Năm:102 932 200
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 24
   Tháng: 47
   Năm: 631
Online: 25
Lũy kế: 740430
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa