Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
Xem thông tin theo:
Tháng / năm
NgàySản lượng (kWh)
26/01/2020 0
25/01/2020 397 360
24/01/2020 394 880
23/01/2020 401 480
22/01/2020 392 430
21/01/2020 401 400
19/01/2020 98 340
18/01/2020 388 830
17/01/2020 395 110
16/01/2020 387 310
15/01/2020 403 000
14/01/2020 391 220
13/01/2020 397 930
12/01/2020 311 670
11/01/2020 483 000
10/01/2020 484 440
09/01/2020 477 220
08/01/2020 477 740
07/01/2020 481 860
06/01/2020 480 150
05/01/2020 461 690
04/01/2020 479 760
03/01/2020 485 460
02/01/2020 485 130
01/01/2020 1 971 810
Tổng sản lượng tháng: 11 529 220 (kWh)
Tổng sản lượng năm:  11 529 220 (kWh)
Sản lượng(kWh)
   Ngày: 0
   Tháng:11 529 220
   Năm:11 529 220
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 0
Online: 55
Lũy kế: 1014215
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa