Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
Xem thông tin theo:
Tháng / năm
NgàySản lượng (kWh)
14/12/2018 225 320
13/12/2018 219 950
12/12/2018 222 760
11/12/2018 230 900
10/12/2018 224 790
09/12/2018 0
08/12/2018 313 940
07/12/2018 201 150
06/12/2018 228 060
05/12/2018 223 230
04/12/2018 226 030
03/12/2018 225 110
02/12/2018 0
01/12/2018 314 580
Tổng sản lượng tháng: 2 855 820 (kWh)
Tổng sản lượng năm:  112 269 810 (kWh)
Sản lượng(kWh)
   Ngày: 225 320
   Tháng:2 855 820
   Năm:112 269 810
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 22
   Tháng: 102
   Năm:1 115
Online: 28
Lũy kế: 769525
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa