Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
Xem thông tin theo:
Tháng / năm
NgàySản lượng (kWh)
23/06/2018 292 710
22/06/2018 395 120
21/06/2018 436 040
20/06/2018 480 840
19/06/2018 479 490
18/06/2018 483 850
17/06/2018 654 550
16/06/2018 659 830
15/06/2018 659 140
14/06/2018 658 820
13/06/2018 661 420
12/06/2018 653 810
11/06/2018 640 160
10/06/2018 237 050
09/06/2018 482 350
08/06/2018 485 730
07/06/2018 480 070
06/06/2018 479 490
05/06/2018 480 090
04/06/2018 482 130
03/06/2018 252 670
02/06/2018 485 360
01/06/2018 479 240
Tổng sản lượng tháng: 11 499 960 (kWh)
Tổng sản lượng năm:  81 822 000 (kWh)
Sản lượng(kWh)
   Ngày: 292 710
   Tháng:11 499 960
   Năm:81 822 000
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 15
   Tháng: 60
   Năm: 196
Online: 13
Lũy kế: 667838
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa