Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
Xem thông tin theo:
Tháng / năm
NgàySản lượng (kWh)
18/03/2019 311 060
17/03/2019 83 830
16/03/2019 318 060
15/03/2019 311 900
14/03/2019 311 490
13/03/2019 315 950
12/03/2019 317 470
11/03/2019 311 690
10/03/2019 152 860
09/03/2019 315 990
08/03/2019 312 940
07/03/2019 310 980
06/03/2019 307 970
05/03/2019 315 470
04/03/2019 304 520
03/03/2019 153 800
02/03/2019 309 510
01/03/2019 309 570
Tổng sản lượng tháng: 5 075 060 (kWh)
Tổng sản lượng năm:  23 289 340 (kWh)
Sản lượng(kWh)
   Ngày: 311 060
   Tháng:5 075 060
   Năm:23 289 340
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 5
   Năm: 38
Online: 14
Lũy kế: 821559
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa