Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
Xem thông tin theo:
Tháng / năm
NgàySản lượng (kWh)
17/02/2018 652 100
16/02/2018 659 610
15/02/2018 658 010
14/02/2018 659 630
13/02/2018 654 610
12/02/2018 660 050
11/02/2018 655 390
10/02/2018 658 150
09/02/2018 534 420
08/02/2018 658 300
07/02/2018 658 410
06/02/2018 658 520
05/02/2018 658 510
04/02/2018 658 080
03/02/2018 656 770
02/02/2018 658 400
01/02/2018 657 370
Tổng sản lượng tháng: 11 056 330 (kWh)
Tổng sản lượng năm:  31 090 130 (kWh)
Sản lượng(kWh)
   Ngày: 652 100
   Tháng:11 056 330
   Năm:31 090 130
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 12
Online: 11
Lũy kế: 587679
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa