Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
Xem thông tin theo:
Tháng / năm
NgàySản lượng (kWh)
18/10/2019 314 310
17/10/2019 313 790
16/10/2019 313 780
15/10/2019 313 790
14/10/2019 336 220
13/10/2019 297 060
12/10/2019 289 830
11/10/2019 195 080
10/10/2019 293 820
09/10/2019 299 470
08/10/2019 285 970
07/10/2019 291 250
06/10/2019 283 560
05/10/2019 280 830
04/10/2019 242 990
03/10/2019 317 770
02/10/2019 325 100
01/10/2019 329 040
Tổng sản lượng tháng: 5 323 660 (kWh)
Tổng sản lượng năm:  81 480 080 (kWh)
Sản lượng(kWh)
   Ngày: 314 310
   Tháng:5 323 660
   Năm:81 480 080
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 15
   Tháng: 108
   Năm: 809
Online: 26
Lũy kế: 944937
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa