Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
Xem thông tin theo:
Tháng / năm
NgàySản lượng (kWh)
15/07/2019 476 710
14/07/2019 336 380
13/07/2019 473 970
12/07/2019 476 900
11/07/2019 473 590
10/07/2019 475 450
09/07/2019 491 210
08/07/2019 477 660
07/07/2019 316 630
06/07/2019 476 320
05/07/2019 468 020
04/07/2019 475 320
03/07/2019 477 830
02/07/2019 474 620
01/07/2019 473 760
Tổng sản lượng tháng: 6 844 370 (kWh)
Tổng sản lượng năm:  64 180 510 (kWh)
Sản lượng(kWh)
   Ngày: 476 710
   Tháng:6 844 370
   Năm:64 180 510
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 15
   Năm: 321
Online: 21
Lũy kế: 887621
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa