Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
Xem thông tin theo:
Tháng / năm
NgàySản lượng (kWh)
23/03/2018 482 630
22/03/2018 482 150
21/03/2018 479 440
20/03/2018 484 160
19/03/2018 458 950
18/03/2018 178 920
17/03/2018 475 380
16/03/2018 487 110
15/03/2018 480 690
14/03/2018 477 610
13/03/2018 484 250
12/03/2018 485 550
11/03/2018 323 390
10/03/2018 485 650
09/03/2018 479 700
08/03/2018 485 580
07/03/2018 481 250
06/03/2018 483 340
05/03/2018 482 630
04/03/2018 472 270
03/03/2018 559 210
02/03/2018 553 010
01/03/2018 555 870
Tổng sản lượng tháng: 10 818 740 (kWh)
Tổng sản lượng năm:  48 853 270 (kWh)
Sản lượng(kWh)
   Ngày: 482 630
   Tháng:10 818 740
   Năm:48 853 270
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 15
   Năm: 32
Online: 13
Lũy kế: 609960
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa