Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
Xem thông tin theo:
Tháng / năm
NgàySản lượng (kWh)
18/08/2018 199 740
17/08/2018 124 260
16/08/2018 128 190
15/08/2018 130 850
14/08/2018 123 580
13/08/2018 129 750
12/08/2018 0
11/08/2018 0
10/08/2018 125 560
09/08/2018 124 150
08/08/2018 178 470
07/08/2018 128 560
06/08/2018 100 390
05/08/2018 126 460
04/08/2018 128 500
03/08/2018 89 560
02/08/2018 126 720
01/08/2018 126 230
Tổng sản lượng tháng: 2 090 970 (kWh)
Tổng sản lượng năm:  91 076 180 (kWh)
Sản lượng(kWh)
   Ngày: 199 740
   Tháng:2 090 970
   Năm:91 076 180
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 2
   Năm: 291
Online: 11
Lũy kế: 704692
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa