Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
Xem thông tin theo:
Tháng / năm
NgàySản lượng (kWh)
18/11/2018 0
17/11/2018 224 160
16/11/2018 209 200
15/11/2018 212 940
14/11/2018 219 750
13/11/2018 226 460
12/11/2018 218 300
11/11/2018 0
10/11/2018 220 520
09/11/2018 249 790
08/11/2018 225 080
07/11/2018 214 100
06/11/2018 216 230
05/11/2018 206 430
04/11/2018 0
03/11/2018 211 430
02/11/2018 224 620
01/11/2018 224 880
Tổng sản lượng tháng: 3 303 890 (kWh)
Tổng sản lượng năm:  106 653 000 (kWh)
Sản lượng(kWh)
   Ngày: 0
   Tháng:3 303 890
   Năm:106 653 000
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 125
   Tháng: 224
   Năm: 906
Online: 14
Lũy kế: 755409
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa