Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
Xem thông tin theo:
Tháng / năm
NgàySản lượng (kWh)
23/09/2018 319 450
22/09/2018 319 820
21/09/2018 314 130
20/09/2018 324 400
19/09/2018 215 480
18/09/2018 1 870
17/09/2018 0
16/09/2018 0
15/09/2018 0
14/09/2018 0
13/09/2018 0
12/09/2018 0
11/09/2018 0
10/09/2018 0
09/09/2018 0
08/09/2018 0
07/09/2018 0
06/09/2018 0
05/09/2018 0
04/09/2018 0
03/09/2018 0
01/09/2018 0
Tổng sản lượng tháng: 1 495 150 (kWh)
Tổng sản lượng năm:  93 238 580 (kWh)
Sản lượng(kWh)
   Ngày: 319 450
   Tháng:1 495 150
   Năm:93 238 580
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 15
   Tháng: 256
   Năm: 547
Online: 14
Lũy kế: 725159
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa