Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
Thiết kế chi tiết thị trường bán buôn điện cạnh tranh
Ngày 10/8/2015, Bộ Công thương đã ban hành quyết định số 8266/QĐ-BCT về phê duyệt thiết kế chi tiết thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

Sẽ có nhiều nhà máy điện được tham gia bán buôn điện cạnh tranh (Ảnh minh họa - Internet)
Theo đó, bên bán điện là tất cả các nhà máy điện có công suất trên 30 MW bắt buộc phải tham gia thị trường điện. Các nhà máy thủy điện có công suất từ 30 MW được phép lựa chọn tham gia thị trường khi đáp ứng đủ các điều kiện về cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, các nhà máy điện BOT và nhà máy thủy điện đa mục tiêu tham gia chào giá trực tiếp hoặc gián tiếp. Các nguồn điện nhập khẩu, các nhà máy điện sử dụng năng lượng gió, mặt trời, địa nhiệt, các nhà máy thủy điện từ 30 MW trở xuống không tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

Còn bên mua điện, sẽ khác với thị trường phát điện cạnh tranh chỉ có một đơn vị mua buôn duy nhất, thị trường bán buôn điện cạnh tranh có nhiều đơn vị mua điện trên thị trường, bao gồm: 05 tổng công ty điện lực; khách hàng lớn có đủ điều kiện; đơn vị mua buôn mới và Công ty Mua bán điện.

Kế hoạch thực hiện thị trường bán buôn điện cạnh tranh được hình thành và phát triển theo các giai đoạn: Giai đoạn chuẩn bị (đến hết năm 2015); Giai đoạn 1 (năm 2016) vận hành thí điểm bước 1 thị trường bán buôn điện cạnh tranh (tính toán mô phỏng trên giấy, không thanh toán thực); giai đoạn 2 (2017 - 2018) vận hành thí điểm bước 2 thị trường bán buôn điện cạnh tranh; giai đoạn 3 (từ năm 2019) vận hành chính thức thị trường bán buôn điện cạnh tranh hoàn chỉnh.

----- Theo cpc.vn

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 176 400
   Tháng:1 515 050
   Năm:62 296 324
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 30
   Tháng: 38
   Năm: 323
Online: 18
Lũy kế: 1214042
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa