Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
CÔNG BỐ THÔNG TIN BCTC HỢP NHẤT NĂM 2018
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung kính gửi quý cổ đông và nhà đầu tư Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 311 060
   Tháng:5 075 060
   Năm:23 289 340
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 5
   Năm: 38
Online: 13
Lũy kế: 821517
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa