Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư về việc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 02, cụ thể như sau:

- Số lượng chứng khoán đăng ký bổ sung: 11.999.969 cổ phiếu
- Giá trị chứng khoán đăng ký bổ sung: 119.999.690.000 đồng
- Tổng số lượng chứng khoán đăng ký hiện tại: 31.999.969 cổ phiếu
- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký hiện tại: 319.999.690.000 đồng

Chi tiết xem file đính kèm.

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 307 470
   Tháng:1 541 420
   Năm:41 260 504
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 7
   Năm: 90
Online: 19
Lũy kế: 1128657
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa