Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung kính gửi quý cổ đông và nhà đầu tư kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Số cổ phiếu đã phân phối: 11.999.969 cổ phiếu
- Số cổ đông được phân phối: 323 cổ đông
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 31.999.969 cổ phiếu


Chi tiết xem Báo cáo kết quả phát hành và CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành đính kèm.

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 0
   Tháng:4 779 030
   Năm:73 995 030
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 5
   Năm: 326
Online: 24
Lũy kế: 909896
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa