Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU THƯỞNG
Công ty gửi Thông báo đến TTLK Chứng khoán chi nhánh TP HCM về việc cung cấp danh sách cổ đông thực hiện trả cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2018, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2018.
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/06/2018.
- Lý do và mục đích: Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ thực hiện: 10:06 cổ phiếu (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 06 cổ phiếu thưởng).
- Thời gian thực hiện:
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân.

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 176 400
   Tháng:1 515 050
   Năm:62 296 324
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 30
   Tháng: 38
   Năm: 323
Online: 28
Lũy kế: 1214125
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa