Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
Căn cứ Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 06/06/2018, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung thông báo cụ thể như sau:
1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:
- Tên cổ đông: Đinh Thu Thủy
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Ủy viên HĐQT.
2. Thông tin về người nội bộ có liên quan:
- Họ và tên: Đinh Quang Chiến
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Chủ tịch HĐQT.
- Mối quan hệ giữa cá nhân với người nội bộ: con đẻ
3. Tên cổ phiếu, Mã chứng khoán giao dịch: cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung, SEB.
4. Số tài khoản giao dịch cổ phiếu nêu tại mục 3: 058C150594 tại Công ty cổ phần chứng khoán FPT.
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ: 0%.
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.035.000 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 5.035.000 cổ phiếu.
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.035.000 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ: 25,175%.
9. Phương thức giao dịch: thỏa thuận.
10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: ngày 05/06/2018.

Chi tiết xem file đính kèm:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 307 470
   Tháng:1 541 420
   Năm:41 260 504
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 7
   Năm: 90
Online: 23
Lũy kế: 1128670
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa