Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
THÔNG BÁO VỀ NGÀY KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN
Căn cứ Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, ngày 06/06/2018 của cổ đông Nguyễn Huyền Bích, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung thông báo cụ thể như sau:
1. Tên nhà đầu tư: Nguyễn Huyền Bích.
2. Tên tổ chức có liên quan (đang nắm giữ cùng cổ phiếu):
3. Tên cổ phiếu, Mã chứng khoán sở hữu: cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung, SEB.
4. Số tài khoản giao dịch cổ phiếu nêu tại mục 3: 058C028839 tại Công ty cổ phần chứng khoán FPT.
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.919.500 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ: 9,60%.
6. Số lượng cổ phiếu đã bán làm thay thay đổi tỷ lệ sở hữu và không là cổ đông lớn: 1.919.500 cổ phiếu.
7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu.
8. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 05/06/2018.
9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ:
10. Lý do thay đổi sở hữu: Tăng tỷ lệ sở hữu.

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 308 690
   Tháng:1 896 870
   Năm:52 779 324
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 185
Online: 16
Lũy kế: 1171437
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa