Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
THÔNG BÁO VỀ NGÀY KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN
Căn cứ Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, ngày 06/06/2018 của cổ đông Nguyễn Thị Mai, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung thông báo cụ thể như sau:
1. Tên nhà đầu tư: Nguyễn Thị Mai.
2. Tên tổ chức có liên quan (đang nắm giữ cùng cổ phiếu):
3. Tên cổ phiếu, Mã chứng khoán sở hữu: cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung, SEB.
4. Số tài khoản giao dịch cổ phiếu nêu tại mục 3: 058C526966 tại Công ty cổ phần chứng khoán FPT.
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.124.860 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ: 15,62%.
6. Số lượng cổ phiếu đã bán làm thay thay đổi tỷ lệ sở hữu và không là cổ đông lớn: 3.115.500 cổ phiếu.
7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9.360 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ: 0,05%.
8. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 30/05/2018.
9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ:
10. Lý do thay đổi sở hữu: Tăng tỷ lệ sở hữu.

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 176 400
   Tháng:1 515 050
   Năm:62 296 324
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 30
   Tháng: 38
   Năm: 323
Online: 26
Lũy kế: 1214122
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa