Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
Căn cứ Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 07/05/2018, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung thông báo cụ thể như sau:
1. Tên cổ đông: Đinh Thu Thủy.
2. Tên cổ phiếu, Mã chứng khoán giao dịch: cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung, SEB.
3. Số tài khoản giao dịch cổ phiếu nêu tại mục 2: 058C150594 tại Công ty cổ phần chứng khoán FPT Securities.
4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ: 0%.
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.035.000 cổ phiếu.
6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.035.000 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ: 25,175%.
7. Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu.
8. Phương thức giao dịch: thỏa thuận.
9. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 15/05/2018 đến ngày 14/06/2018.

Chi tiết xem file đính kèm:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 225 320
   Tháng:2 855 820
   Năm:112 269 810
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 22
   Tháng: 102
   Năm:1 115
Online: 25
Lũy kế: 769487
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa