Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung (SEB) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian: 08h ngày 18 tháng 04 năm 2018
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty tại số 10 Lam Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa.
3. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần SEB hoặc người được Cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.
4. Ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHCĐ: Ngày 20 tháng 03 năm 2018
5. Thời gian đăng ký tham dự: Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty bằng đường bưu điện hoặc fax trước 17h ngày 13/04/2018 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung - số 10 Lam Sơn, phường Phước Hòa, TP Nha Trang; tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại: (0258) 3878.092 Fax: (0258) 3878. 093

6. Nội dung Đại hội: Theo chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
7. Giấy tờ liên quan : Các Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội, vui lòng mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc sổ chứng nhận cổ phần để đăng ký tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
8. Các vấn đề khác:
- Gửi kèm thông báo cho Cổ đông bao gồm: Chương trình đại hội; Mẫu giấy ủy quyền; Mẫu giấy đề nghị bổ sung chương trình đại hội; Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội.
- Các tài liệu khác phục vụ kỳ họp sẽ được gửi trực tiếp cho các cổ đông trước giờ khai mạc đại hội. Quý Cổ đông có thể tham khảo thêm thông tin hoặc tải tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ bên dưới.

Trân trọng thông báo./.

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 225 320
   Tháng:2 855 820
   Năm:112 269 810
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 22
   Tháng: 102
   Năm:1 115
Online: 27
Lũy kế: 769523
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa