Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯƠNG NIÊN NĂM 2018
Công ty đã gửi Thông báo đến TTLK Chứng khoán chi nhánh TP HCM về việc cung cấp danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2018.
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2018.
- Lý do và mục đích: Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2018 (thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: tại văn phòng Công ty, số 10 Lam Sơn, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Nội dung họp: Chi tiết Công ty sẽ thông báo sau.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 643 620
   Tháng:4 509 020
   Năm:107 932 140
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 5
   Năm:1 375
Online: 24
Lũy kế: 978277
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa