Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

Căn cứ Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty Sông Đà ngày 13/09/2017, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung thông báo cụ thể như sau:
1. Tên tổ chức đầu tư: TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ.
2. Tên cổ phiếu, Mã chứng khoán sở hữu: cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung, SEB.
3. Số tài khoản giao dịch cổ phiếu nêu tại mục 2: 002C203699 tại Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.212.540 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ: 6,06%.
5. Số lượng cổ phiếu đã chuyển nhượng: 1.212.540 cổ phiếu.
6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ: 0%.
7. Phương thức giao dịch: giao dịch qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
8. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 31/08/2017 đến ngày 11/09/2017.

Chi tiết xem file đính kèm:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 0
   Tháng:11 529 220
   Năm:11 529 220
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 0
Online: 17
Lũy kế: 1014176
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa