Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
Căn cứ Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn ngày 11/09/2017, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung thông báo cụ thể như sau:
1. Tên cổ đông: Nguyễn Thị Mai.
2. Tên cổ phiếu, Mã chứng khoán sở hữu: cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung, SEB.
3. Số tài khoản giao dịch cổ phiếu nêu tại mục 2: 058C526966 tại Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.619.760 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ: 8,10%.
5. Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.105.000 cổ phiếu.
6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.724.760 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ: 13,62%.
7. Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu.
8. Phương thức giao dịch:
9. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: ngày 11/09/2017.

Chi tiết xem file đính kèm:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 307 470
   Tháng:1 541 420
   Năm:41 260 504
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 7
   Năm: 90
Online: 22
Lũy kế: 1128685
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa