Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
Căn cứ Thông báo giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty Sông Đà ngày 28/08/2017, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung thông báo cụ thể như sau:
1. Tên tổ chức đầu tư: TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ.
2. Tên cổ phiếu, Mã chứng khoán sở hữu: cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung, SEB.
3. Số tài khoản giao dịch cổ phiếu nêu tại mục 2: 002C203699 tại Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.212.540 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ: 6,06%.
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký chuyển nhượng: 1.212.540 cổ phiếu.
6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ: 0%.
7. Mục đích thực hiện giao dịch: Tái cơ cấu các khoản đầu tư của Tổng Công ty Sông Đà.
8. Phương thức giao dịch: giao dịch qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
9. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 31/08/2017 đến ngày 29/09/2017.

Chi tiết xem file đính kèm:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 0
   Tháng:4 779 030
   Năm:73 995 030
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 5
   Năm: 326
Online: 37
Lũy kế: 909982
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa