Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
THÔNG BÁO VỀ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
Căn cứ Thông báo thay đổi sở hữu của Tổng Công ty Sông Đà ngày 22/08/2017, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung thông báo cụ thể như sau:
1. Tên tổ chức đầu tư: TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ.
2. Tên cổ phiếu, Mã chứng khoán sở hữu: cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung, SEB.
3. Số tài khoản giao dịch cổ phiếu nêu tại mục 2: 002C203699 tại Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.216.240 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ: 16,08%.
5. Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.003.700 cổ phiếu.
6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.212.540 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ: 6,06%.
7. Mục đích thực hiện giao dịch: Tái cơ cấu các khoản đầu tư của Tổng Công ty Sông Đà.
8. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: ngày 18/08/2017.

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 643 620
   Tháng:4 509 020
   Năm:107 932 140
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 5
   Năm:1 375
Online: 25
Lũy kế: 978278
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa