Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
Căn cứ Thông báo giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty Sông Đà ngày 24/07/2017, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung thông báo cụ thể như sau:
1. Tên tổ chức đầu tư: TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ.
2. Tên cổ phiếu, Mã chứng khoán sở hữu: cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung, SEB.
3. Số tài khoản giao dịch cổ phiếu nêu tại mục 2: 002C203699 tại Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.233.440 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ: 16,17%.
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký chuyển nhượng: 3.233.440 cổ phiếu.
6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ: 0%.
7. Mục đích thực hiện giao dịch: Tái cơ cấu các khoản đầu tư của Tổng Công ty Sông Đà.
8. Phương thức giao dịch: giao dịch qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
9. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 27/07/2017 đến ngày 27/08/2017.

Chi tiết xem file đính kèm:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 176 400
   Tháng:1 515 050
   Năm:62 296 324
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 30
   Tháng: 38
   Năm: 323
Online: 22
Lũy kế: 1214111
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa