Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
Căn cứ Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty Sông Đà ngày 22/05/2017, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung thông báo cụ thể như sau:
1. Tên tổ chức đầu tư: TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ.
2. Tên cổ phiếu, Mã chứng khoán sở hữu: cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung, SEB.
3. Số tài khoản giao dịch cổ phiếu nêu tại mục 2: 002C203699 tại Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.281.440 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ: 16,41%.
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký chuyển nhượng: 48.000 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 48.000 cổ phiếu.
7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.233.440 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ: 16,17%.
8. Phương thức giao dịch: giao dịch qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
9. Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 18/05/2017.

Chi tiết xem file đính kèm:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 176 400
   Tháng:1 515 050
   Năm:62 296 324
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 30
   Tháng: 38
   Năm: 323
Online: 18
Lũy kế: 1214063
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa