Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Công ty đã gửi Thông báo đến TTLK Chứng khoán chi nhánh TP HCM về việc cung cấp danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2016.
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03/2016.
- Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 4/2016, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 639 710
   Tháng:12 062 740
   Năm:98 681 160
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 417
   Năm:1 355
Online: 23
Lũy kế: 968576
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa