Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
CBTT QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH TẠM ỨNG CỔ TỨC LẦN 1 NĂM 2015
HĐQT Công ty ra Quyết định số 37 CT/HĐQT ngày 14/12/2015 về việc tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015 và Công ty đã gửi thông báo chốt danh sách thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đến TTLK Chứng khoán chi nhánh TP HCM, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01/2016.
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/12/2015.
- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015.
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu [01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng (một ngàn đồng)].
- Thời gian thực hiện: Ngày 29/01/2016.
- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 29/01/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc đăng ký tài khoản ngân hàng theo mẫu, Công ty sẽ thanh toán cổ tức vào tài khoản mà cổ đông đã đăng ký.

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 0
   Tháng:11 529 220
   Năm:11 529 220
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 0
Online: 18
Lũy kế: 1014177
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa