Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
Căn cứ Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn ngày 12/11/2015 của cổ đông Công ty TNHH tập đoàn Bitexco, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung thông báo cụ thể như sau:
1. Tên tổ chức đầu tư: CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN BITEXCO.
2. Tên tổ chức có liên quan (đang nắm giữ cùng cổ phiếu): CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BITEXCO.
3. Tên cổ phiếu, Mã chứng khoán sở hữu: cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung, SEB.
4. Số tài khoản giao dịch cổ phiếu nêu tại mục 3: 005C088333 tại Công ty cổ phần chứng khoán MB.
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5,52%.
6. Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.104.480 cổ phiếu.
7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ: 0%.
8. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu (không còn là cổ đông lớn): 09/11/2015.
9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu tổ chức có liên quan đang nắm giữ: 2.304.480 cổ phiếu.
10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng tổ chức có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch: 2.304.480 cổ phiếu.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 278 340
   Tháng:4 702 360
   Năm:17 603 964
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 0
Online: 22
Lũy kế: 1030790
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa