Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN.
Căn cứ Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn ngày 06/11/2015 của cổ đông Công ty TNHH tập đoàn Bitexco, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung thông báo cụ thể như sau:
1. Tên tổ chức đầu tư: CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN BITEXCO.
2. Tên tổ chức có liên quan (đang nắm giữ cùng cổ phiếu): CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BITEXCO.
3. Tên cổ phiếu, Mã chứng khoán sở hữu: cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung, SEB.
4. Số tài khoản giao dịch cổ phiếu nêu tại mục 3: 005C088333 tại Công ty cổ phần chứng khoán MB.
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.304.480 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ: 11,52%.
6. Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.200.000 cổ phiếu.
7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.104.480 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ: 5,52%.
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu tổ chức có liên quan đang nắm giữ: 2.304.480 (Là số cổ phần của Công ty mẹ trước khi chuyển nhượng cho Công ty con).
9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng tổ chức có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.304.480 cổ phiếu (Do việc chuyển nhượng được thực hiện giữa Công ty mẹ (Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco) và Công ty con (Công ty CP Năng lượng Bitexco) nên tổng số cổ phần nắm giữ không thay đổi).
10. Lý do thay đổi sở hữu: Cơ cấu lại danh mục đầu tư.
11. Ngày thay đổi sở hữu: ngày 03/11/2015.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 0
   Tháng:11 529 220
   Năm:11 529 220
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 0
Online: 29
Lũy kế: 1014189
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa