Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
TIN TỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT HĐQT CÔNG TY
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung kính báo các cổ đông và nhà đầu tư Nghị quyết HĐQT ngày 16/10/2015 về việc thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2015, mục tiêu kế hoạch SXKD quý 4 và cả năm 2015 và một số nội dung khác.

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 0
   Tháng:4 779 030
   Năm:73 995 030
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 5
   Năm: 326
Online: 9
Lũy kế: 909880
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa