Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
CHỐT DANH SÁCH TRẢ CỔ TỨC
+ Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2015.

+ Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2015.

+ Lý do và mục đích: Thanh toán phần cổ tức còn lại năm 2014.

+ Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu [01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng (một ngàn một trăm đồng)].

+ Thời gian thực hiện: Ngày 12/06/2015.

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 12/06/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 0
   Tháng:4 779 030
   Năm:73 995 030
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 5
   Năm: 326
Online: 24
Lũy kế: 909930
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa