Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CÔNG TY VỀ VIỆC TẠM ỨNG CỔ TỨC VÀ THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH THỰC HIỆN TẠM ỨNG CỔ TỨC LẦN 1 NĂM 2014
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung kính báo các cổ đông và nhà đầu tư Nghị quyết HĐQT và TB chốt danh sách thực hiện tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2014, cụ thể như sau:
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 6%/ cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/01/2015.

- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 11/02/2015.

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 278 340
   Tháng:4 702 360
   Năm:17 603 964
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 0
Online: 19
Lũy kế: 1030769
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa