Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung kính thông báo đến Quý cổ đông về việc điều chỉnh thay đổi thông tin người sở hữu chứng khoán.

Căn cứ vào danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung phát hành thêm năm 2014. Sau khi kiểm tra phát hiện một số Cổ đông có thông tin nhận diện người sở hữu chứng khoán (CMND) đã quá hạn 15 năm. Để thuận tiện cho việc phát hành thêm sổ cổ đông và việc lưu ký chứng khoán của cổ đông. Kính đề nghị các Quý Cổ đông có CMND quá hạn 15 năm làm thủ tục điều chỉnh thông tin gửi về Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung.

- Hồ sơ chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 278 340
   Tháng:4 702 360
   Năm:17 603 964
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 0
Online: 19
Lũy kế: 1030725
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa