Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỦA CỔ PHIẾU NIÊM YẾT BỔ SUNG.
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mã cổ phiếu: SEB.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 7.500.000 (Bảy triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 75.000.000.000 (Bảy mươi lăm tỷ) đồng.
- Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng.
- Ngày giao dịch chính thức: thứ tư, ngày 12/11/2014.

Chi tiết xem file đính kèm.

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 314 310
   Tháng:5 323 660
   Năm:81 480 080
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 15
   Tháng: 108
   Năm: 809
Online: 29
Lũy kế: 944930
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa