Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
SỞ GDCK HÀ NỘI CHẤP THUẬN NIÊM YẾT BỔ SUNG
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư về việc Công ty được Sở GDCK Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu: SEB
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mục đích phát hành cổ phiếu: phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 7.500.000 (Bảy triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 75.000.000.000 (Bảy mươi lăm tỷ) đồng.

Chi tiết xem file đính kèm.

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 0
   Tháng:4 779 030
   Năm:73 995 030
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 5
   Năm: 326
Online: 36
Lũy kế: 909971
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa