Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
TĂNG SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung thông báo đến các cổ đông Công ty và các nhà đầu tư về việc TTLK chấp thuận lưu ký bổ sung 7,5 triệu cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu trước khi được TTLK chấp thuận lưu ký bổ sung: 12.500.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu được TTLK chấp thuận lưu ký bổ sung: 7.500.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi được TTLK chấp thuận lưu ký bổ sung: 20.000.000 cổ phiếu.

Chi tiết xem file đính kèm.

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 308 690
   Tháng:1 896 870
   Năm:52 779 324
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 185
Online: 11
Lũy kế: 1171485
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa