Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
TĂNG SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung thông báo đến các cổ đông Công ty và các nhà đầu tư về việc TTLK chấp thuận lưu ký bổ sung 7,5 triệu cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu trước khi được TTLK chấp thuận lưu ký bổ sung: 12.500.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu được TTLK chấp thuận lưu ký bổ sung: 7.500.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi được TTLK chấp thuận lưu ký bổ sung: 20.000.000 cổ phiếu.

Chi tiết xem file đính kèm.

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 314 310
   Tháng:5 323 660
   Năm:81 480 080
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 15
   Tháng: 108
   Năm: 809
Online: 26
Lũy kế: 944880
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa