Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
THÔNG BÁO CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN DO BỊ MẤT
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung xin thông báo đến cổ đông Công ty:
ngày 21/10/2014 cổ đông Nguyễn Thành Hưng gửi Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung, cụ thể:

- Tên cổ đông: Nguyễn Thành Hưng
- Số CMND: 225094735 cấp ngày: 14/12/2005 Nơi cấp: Công an tỉnh Khánh Hòa
- Địa chỉ: 08 Ngô Đức Kế, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa
- Mã cổ đông: SEB353
- Số cổ phần sở hữu: 53.200 cổ phần (Bằng chữ: Năm mươi ba nghìn, hai trăm cổ phần)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu Công ty không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần trên đây, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung sẽ tiến hành thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Nguyễn Thành Hưng theo quy định của pháp luật và cổ đông Nguyễn Thành Hưng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới theo quy định của pháp luật

Chi tiết xem file đính kèm.

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 176 400
   Tháng:1 515 050
   Năm:62 296 324
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 30
   Tháng: 38
   Năm: 323
Online: 19
Lũy kế: 1214049
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa