Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
UBCK NN CHẤP THUẬN CHO CÔNG TY PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung thông báo các cổ đông của Công ty về việc UBCK NN chấp thuận việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

- Chi tiết xem file đính kèm.

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 308 690
   Tháng:1 896 870
   Năm:52 779 324
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 185
Online: 15
Lũy kế: 1171436
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa